خدمات دیاگ در محل

خدمات دیاگ خودرو در محل مشتری


 

انجام خدمات دیاگ (عیب یابی) خودروهای خارجی توسط کارشناسان شرکت پارس رایزن توسط دستگاه دیاگ شرکت AVL DiTest

توضیحات:

۱- دیاگ در محل مشتری انجام می گیرد.

۲- خدمات دیاگ تنها شامل خواندن کدهای خطا و پاک کردن کدهای خطا می باشد و برای سایر خدمات شامل کد دهی، برنامه ریزی، تغییرات سیستمی.... با وجود قابلیت دستگاه باید به تعمیرگاه مجاز مراجعه فرمایید.

۳- جهت انجام دیاگ در محل می توانید با شماره ۲۶۲۱۷۴۳۲ تماس حاصل نموده و درخواست خود را مطرح فرمایید.

۴- هزینه انجام خدمات در محل به صورت نقدی دریافت می شود.