اسیلوسکوپ دیجیتال ۲ و ۴ کاناله | خودرو

اسیلوسکوپ های دو کاناله و چهار کاناله


شکل دستگاه مشخصات مدل دستگاه

اسیلوسکوپ ۴ کاناله بسیار پیشرفته ویندروزی شرکت پارس رایزن

محصولات تعمیرگاهی خودرو شرکت پارس رایزن - نمایندگی AVL

 اسیلوسکوپ ۴ کاناله بسیار پیشرفته ویندوزی

 

 • Galvanically isolated inputs
 • Four differential oscilloscope measurement channels, each at 40 MS/s
 • Touchscreen-operated measurement unit with intuitive GUI
 • Active probe supply with colour guide
 • fully integrated infotainment test (Bluetooth, USB, Wi-Fi, video)
 • Windows® 7 Tablet PC
 • Voltage measurement up to 500 V AC/DC
 • Current measurement from 1 mA to 1800 A AC/DC
 • Resistance measurement from 0.1 Ω to 10 MΩ
 • Pressure measurement from -1 bar to 100 bar
 • Temperature measurement from -20°C to 200°C
 • Fully functional signal generator for voltages between -20 V and +40 V
 • Two integrated, high resolution pressure sensors (e.g. for cylinder
  synchronization on motorbikes)
 • guided measurement steps for faultless diagnostics.

  High End Set:
  Win 7 Tablet - Power supply with cable - USB cable - LAN cable - Video cable -
  2 x Cable URD red/black - Stimuli wire set - 2 x test probes red & black -
  2 x test probes red & black - Clamp I150 High End - Current clamp I1800 -
  Temperature sensor -20 ° to 200 ° C - Pressure sensor -1 bar to 100bar -
  2 x connection hoses for 2 internal low pressure sensors from -0.8 to 2 bar -
  Trigger clamp - KV Clip

Scope 8400

اسیلوسکوپ ۲ کاناله

محصولات تعمیرگاهی خودرو شرکت پارس رایزن - نمایندگی AVL

 اسیلوسکوپ ۲ کاناله با تجهیزات پایه

 

 • Galvanically isolated inputs
 • Two differential oscilloscope measurement channels, each at 40 MS/s
 • Active probe supply with colour guide
 • Voltage measurement up to 600 V AC/DC
 • Current measurement from 1 mA to 1800 A AC/DC
 • Resistance measurement from 0.1 Ω to 10 MΩ
 • Resolution: Scope 14 bit, digital multimeter 16 bit
 • Full measurement range for each channel, sampling rate

  Basic Set:
  AVL DiTEST Scope 1200 Module - Power supply with cable - USB cable -
  2 x cable URD - 2 x test probes red&black - 2 x crocodile clips red&black -
  Current clamp 600A

Scope 1200 Basis

اسیلوسکوپ ۲ کاناله پیشرفته با تجهیزات کامل

محصولات تعمیرگاهی خودرو شرکت پارس رایزن - نمایندگی AVL

اسیلوسکوپ ۲ کاناله با تجهیزات استاندارد

 

 • Galvanically isolated inputs
 • Two differential oscilloscope measurement channels, each at 40 MS/s
 • Active probe supply with colour guide
 • Voltage measurement up to 600 V AC/DC
 • Current measurement from 1 mA to 1800 A AC/DC
 • Resistance measurement from 0.1 Ω to 10 MΩ
 • Resolution: Scope 14 bit, digital multimeter 16 bit
 • Full measurement range for each channel, sampling rate

  Standard Set:
  AVL DiTEST Scope 1200 Module - Power supply with cable - USB cable -
  2 x cable URD - 2 x test probes red&black - 2 x crocodile clips red&black -
  Current clamp 100A Standard - Current clamp 1800A

Scope 1200 High End

اسیلوسکوپ ۴ کاناله با تجهیزات استاندارد

محصولات تعمیرگاهی خودرو شرکت پارس رایزن - نمایندگی AVL

اسیلوسکوپ ۴ کاناله با تجهیزات استاندارد 

 

 • Galvanically isolated inputs
 • Four differential oscilloscope measurement channels, each at 40 MS/s
 • Active probe supply with colour guide
 • Over 400 pre-defined settings
 • Voltage measurement up to 600 V AC/DC
 • Current measurement from 1 mA to 1800 A AC/DC
 • Resistance measurement from 0.1 Ω to 10 MΩ
 • SPI for synchronous serial data buses
 • Signal generator: 800 mA, -20 V to + 20 V, to 1 MS/s
 • resolution: Scope 14 bit, digital multimeter 16 bit
 • power supply through 14 V on-board system (cigarette lighter or car battery)
 • Full measurement range for each channel, sampling rate

  Standard Set:
  AVL DiTEST Scope 1400 Module - Power supply with cable - USB cable -
  Measurement line red&black 4MM - Cable URD Scope 10 - Probe red&black -
  Current clamp 1800A Scope 1000 - Test clamp red&black 4mm

Scope 1400 Basic

اسیلوسکوپ ۴ کاناله با تجهیزات کامل

محصولات تعمیرگاهی خودرو شرکت پارس رایزن - نمایندگی AVL

اسیلوسکوپ ۴ کاناله با تجهیزات کامل 

 

 • Galvanically isolated inputs
 • Four differential oscilloscope measurement channels, each at 40 MS/s
 • Active probe supply with colour guide
 • Over 400 pre-defined settings
 • Voltage measurement up to 600 V AC/DC
 • Current measurement from 1 mA to 1800 A AC/DC
 • Resistance measurement from 0.1 Ω to 10 MΩ
 • SPI for synchronous serial data buses
 • Signal generator: 800 mA, -20 V to + 20 V, to 1 MS/s
 • resolution: Scope 14 bit, digital multimeter 16 bit
 • power supply through 14 V on-board system (cigarette lighter or car battery)
 • Full measurement range for each channel, sampling rate

  High End Set:
  AVL DiTEST Scope 1400 Module - Power supply with cable - USB cable -
  Cigarette lighter and vehicle battery supply - Temperature sensor -20 ° to 200 ° C -
  Pressure sensor -1 bar to 100bar - Trigger clamp - KV clip - 4 x cable URD -
  4 x test probes red&black - 4 x crocodile clips red&black - Stimuli wire set -
  Current clamp I1500 High End - Current clamp I1800

Scope 1400 High End


 مشتریان محصولات ‌AVL DITEST