دستگاه تست نور چراغ هاي جلو (Headlight Tester)

headlight tester2

این دستگاه شدت، جهت و ميزان پيچش نور چراغ هاي جلو ( در حالت نور پايين، نور بـالا و مه شکن ) را اندازه گیری می نماید.