دستگاه تست گاز و دود خروجی اگزوز AVL DITEST MDS

gas analyzer 2

در صورت تنظیم نبودن موتور و یا انجام ندادن سرویس های دوره ای، میزان گازهای آلاینده خروجی از اگزوز خودروها بیش از حد مجاز می شود و این امر موجب آلودگی هوا و محیط زیست می گردد، یکی از آزمون هایی که در هنگام معاینه فنی خودرو انجام می گیرد سنجش میزان گازهای خروجی اگزوز خودرو می باشد که این امر توسط دستگاه MDS شرکت AVL Ditest انجام می گیرد. این دستگاه قادر به اندازه گیری گازهای منو اکسید کربن (CO)، دی اکسید کربن (CO۲)، اکسیژن (O۲)، هیدرو کربن های نسوخته (HC) و اکسیدهای نیتروڑن (NOx) می باشد. در مورد خودروهاي ديزلي نيز ميزان كدري دود خروجي از اگزوز اندازه گيـري مـي گردد.

در مراکز معاینه فنی برتر اندازه گیری دور موتور جهت انجام فرآیند تست آلایندگی خودرو اجباری می باشد و همچنین اندازه گیری گاز ناکس در این تست مهم می باشد.