آموزش نرم افزار AVL FIRE

آموزش نرم افزار AVL FIRE™


تولید و توسعه نرم‌افزارهای تخصصی طراحی و تحلیل قوای محرکه یکی از فعالیت‌های اصلی شرکت AVL می‌باشد که در نتیجه آن نرم‌افزارهای AVL FIRE، BOOST، CRUISE و EXCITE تولید شده‌اند و در دسترس بخش‌های دانشگاهی و صنعتی در سراسر دنیا قرار گرفته‌اند.

آموزش تخصصی کاربری این نرم‌افزارها نیز یکی از مواردی است که شرکت AVL نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای دارد. بر همین اساس، شرکت TUVPR برگزاری دوره‌های آموزشی این نرم‌افزارها را دستو ر کار قرار داده است.

نرم افزار AVL Fire یک نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی است که امکان شبیه سازی ترموسیالاتی سیستم های مختلف از جمله موتورهای احتراق داخلی، اسپری، پیل سوختی، باتری و ... را برای کاربران محیا می سازد. با اینحال، این نرم افزار به دلیل مدل های توسعه یافته احتراق معمولا به عنوان یک نرم افزار قدرتمند برای شبیه سازی انتقال حرارت و جریان سیال در موتورهای درونسوز به حساب می آید. 

کارشناسان شرکت پارس رایزن آمادگی ارائه دوره‌های پایه و تخصصی پر کاربرد این نرم‌افزار را در سراسر کشور و بر اساس نیاز کاربران دانشگاهی و صنعتی دارا می‌باشند. دوره‌های طراحی شده بر اساس سرفصل تایید شده شرکت AVL بوده و پس از پایان موفقیت آمیز دوره گواهینامه آموزشی معتبر به شرکت‌کنندگان ارائه خواهد شد.

دوره های آموزشی:

۱. دوره آموزشی محیط Workflow Manager در ۷ روز

 • آموزش مقدمات CFD
 • آماده سازی هندسه و ورود آن به محیط Workflow Manager
 • نحوه کار باابزارهای FameMeshing
 • آموزش مش زنی در محیط Workflow Manager
 • تنظیم Solver وانجام شبیه سازی
 • مرحله Post Processing و مشاهده نتایج

۲. دوره آموزشی محیط ESE Engine در ۴ روز

 • آموزش مقدمات CFD
 • آماده سازی هندسه و ورود آن به محیط ESE Engine
 • آموزش مشزنی در محیط ESE Engine
 • تنظیم Solver وانجام شبیه سازی
 • مرحله Post Processing و مشاهده نتایج

۳. دوره آموزشی محیط ESE Diesel در ۳ روز

 • آموزش مقدمات CFD
 • آموزش شبیه سازی اسپری موتورهای بنزینی پاشش مستقیم و موتورهای دیزل
 • ترسیم هندسه درمحیط ESEDiesel و یاورودآن بهم حیط ESEDiesel
 • آموزش مشزنی در محیط ESE Diesel
 • تنظیم Solver وانجام شبیه سازی
 • مرحله Post Processing و مشاهده نتایج

۴. دوره آموزشی محیط ESE Aftertreatment در ۲ روز

 • آموزش مقدمات CFD
 • ترسیم هندسه در محیط ESE Aftertreatment
 • آموزش مش زنی در محیط ESE Aftertreatment
 • تنظیم Solver وانجام شبیه سازی
 • مرحله Post Processing و مشاهده نتایج

برای اعلام نیاز آموزشی خود و یا هماهنگی برای برگزاری دوره در محل کار یا دانشگاه موردنظرتان با بخش آموزش شرکت به آدرس training [at] tuvpr.com تماس حاصل فرمایید. بدیهی است پس از به حد نصاب رسیدن هر دوره آموزشی، نسبت به اطلاع رسانی و برگزاری دوره اقدام خواهد شد.