نرم افزار AVL CRUISE

نرم افزار AVL CRUISE™


نرم افزار avl CRUISE شرکت پارس رایزن

نرم‌افزار AVL CRUISE™ از قدرتمندترین و سازگارترین نرم‌افزارهای موجود در صنعت برای آنالیز سیستم‌های قوای محرکه و خودور می‌باشد. شرکت AVL این نرم‌افزار را به‌عنوان ابزاری جهت شبیه‌سازی سیستم قوای محرکه و خودرو توسعه داده است. این نرم افزار در تمام زنجیره های طراحی و توسعه محصول از طراحی مفهومی گرفته تا تولید محصول بکار برده می‌شود.
قابلیت بهینه‌سازی پارامترها، امکان انطباق مجموعه‌ها و زیر‌مجموعه‌های مختلف قوای محرکه و تحلیل یکپارچه عملکرد آنها در خودروی کامل در دنیای مجازی  (پیش‌بینی توان هر چرخ، میزان مصرف سوخت، آلاینده‌ها، شیب پیمایی خودرو و …)  در مراحل اولیه طراحی خودرو آن را به نرم‌افزاری متمایز که نقش به‌سزایی در کاهش هزینه‌های طراحی و توسعه خودروی جدید دارد، تبدیل نموده است.  این نرم‌افزار می تواند سیستم‌های انتقال قدرت معمولی تا سیستم‌های هیبریدی بسیار پیشرفته و اتومبیل‌های تمام الکتریک را پشتیبانی کند.
نرم افزار AVL CRUISE™ با استفاده از پلتفرم‌های از پیش آماده تحلیلی و محاسباتی خود باعث کاهش چشمگیر زمان تحلیل‌های مهندسی در فرآیند طراحی خودرو و انطباق قوای محرکه با خودرو می‌شود. 

 چالش ها 

Vehicle System Simulation

  • How can I get a reliable and accurate fuel economy prediction of my vehicle concept?
  • How can I find the optimum balance between fuel economy, emissions, performance and drive quality?

Transmission and Driveline Simulation

  • Is there a tool that supports me in designing my transmission and optimizing the shifting behaviors?
  • Is there a simulation software that generates realistic component load curves for durability analysis and component testing?

Electrification and Hybridization

  • What is the optimum hybridization concept for my current conventional vehicle?
  • Can I get a complete overview about energy flow and distribution in my powertrain - from power source to wheel?
  • How can I obtain a fast and robust hybrid and electric vehicle plant model for control function development?

نرم افزار avl CRUISE شرکت پارس رایزن 1

نرم افزار avl CRUISE شرکت پارس رایزن 2

راهکار AVL 

The powertrain system simulation package AVL CRUISE™ has been developed to meet the following requirements:

  • Accuracy – validated for over 20 years with AVL and OEMs test data.
  • Speed – enhanced by a proprietary numeric solver and capable of real time applications in all environments (HiL, testbed, etc.)
  • Openness – standardized interfaces for third party plug-ins (MatLab/Simulink, FMI, etc.)

AVL CRUISE™ supports everyday tasks in vehicle system and driveline analysis from the concept phase to control function development and testing. Its modular and open structure enables applications for different architectures (conventional, hybrid, electric) and engineering focuses (transmission, engine, electric system, controls, etc.) in all relevant industries (passenger, commercial, 2-wheeler, off road, etc.)


دانلود کاتالوگ نرم افزارهای AVL

AVL Advanced Simulation Technologies Catalog